Archive | Armenian

Parev Im Ser | Arekaguh, Garmir Arekaguh

Բարեւ Իմ Սեր

Արեգակը, կարմի՜ր արեգակը,
Իր ճաճանչներն էր ուղարկում
Երկնքից,
ՈՒ բացվում էր ջինջ առավոտը,
ՈՒ ծաղիկներն էին բացվում
Նորից…

Բարեւ, իմ սեր, ես եկա քեզ մոտ,
Որ ասեմ – ես սիրում եմ քեզ:

Թռչյուններն էին ուրախ-զվարթ երգում,
Տերեւների …

Dzakhort Oreruh | Dzakhort Oreruh Tsmran Nman Goukan Ou Gertan

Rouben Matevosian – Dzakhord Orere
Karnig Sarkisian – Hooshere – Guqan Gertan (Caxort Orer@)
Ձախորդ Օրերը

Ձախորդ օրերը ձմռան նման կուգան ու կերթան,
Վհատելու չէ, վերջ կունենան, կուգան ու կերթան.
Դառն ցավերը մարդու վերա չեն մնա երկար,
Որպես հաճախորդ շարվեշարան …

Yes Mi Dzar Em Dzirani | Yes Mi Dzar Em Dzirani, Hin Armad Em Anvani

Ես Մի Ծառ Եմ Ծիրանի

Ես մի ծառ եմ ծիրանի,
Հին արմատ եմ անվանի,
Պտուղներս քաղցրահամ,
Բոլոր մարդկանց պիտանի:

Հին ծառ եմ արևելյան,
Չունիմ որոշ այգեպան,
Տունկերս ամեն երկիր
Ընկած են բաժան-բաժան:

Ապրում եմ խեղճ, միայնակ,
Որոշ ծառի շքի տակ,…

Pakhir Aydzyam | Anhok Es, Tches Kider Intch Ga Ko Masin

Փախի’ր Այծյամ

Անհոգ ես, չես գիտեր ինչ կա քո մասին,
Պըտըտվում են քո խեղճ անձիդ վնասին,
Գամբռներով, բարակներով միասին,
Փախի’ր, այծյամ, փախի’ր որսկան է գալիս,
Ձագուկներդ տխուր լալիս են լալիս:

Որսկանը ճըրագով քեզի ման կուգա,
Կուզե յուր ձեռքը քո արյունով …

Yertchangoutyan Artsounknere | Yertchangoutyan Artsounknere Serovt Indz Dvir

Manuel – Tears Of Happiness – Tears Of Happiness
ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԵԱՆ ԱՐՑՈՒՆՔՆԵՐԸ

Երջանկութեան արցունքները,
Սէրովդ ինձ տուիր,
Երջանկութեան համբոյրները,
Շրթներուս վրայ դրոշմեցիր:

Գարնան նման արեւաշող,
Վարդերու բոյրը ինձ բերիր
Ու շրթներովդ ինձ այրող,
Սրտիս կիրքը յագեցուցիր:

Երջանկութեան արցունքները,
Խոստումներովդ ինձ տուիր,…

Powered by WordPress. Designed by WooThemes