Archive | Armenian

Gamavorin Kaylerkuh | Harach, Nahadag Tseghi Anmahner

Յառա՜ջ, Նահատակ

Յառա՜ջ,նահատակ ցեղի անմահներ,
Վեց դարու անմոռ վրէժի զրահներ,
Կատարն հայրենի լերանց հեռագոյն՝
Երթանք կոթողել դրօշակն եռագոյն։

Հսկայ նուիրման
Տորմիղ հրաթեւ,
Կամաւո՛ր բանակ,
Յառա՜ջ,յառա՜ջ անսասան,
Յառա՜ջ անդեդեւ
Դէպի յաղթանակ,յաղթանակ։

Վատին սեւ արիւն մեր հողն ոռոգեց,
Տարագիր հայն իր կեանքը …

Bedros Seremjiani Hishadagin | Verkerov Lee Chan Feday Em

Karnig Sarkissian – Lisbon 5 – Bedros Seremjiani Hishadagi

George Tutunjian – Compilation – Bedros Seremjiani Hishadagin

Badaniyin Kirkeh – Bedros Seremjyani Hishadagin

Joseph Krikorian – Artarutyun – Bedros Seremjiani Hishadagin

Պետրոս Սերեմճեանի Յիշատակին

Վէրքերով լի ջան ֆիտայ եմ,
Թափառական,տուն …

Barzir Aghpyour | Barzir, Aghpyour, Krdi Dghin Choor Danem

George, Karnig & Harout – Yerkerou Yerego – Barzir Aghpyour

Պարզիր Աղբիւր

Պարզի՛ր աղբիւր, քրդի տղին ջուր տանեմ,
Պարզի՛ր, պարզի՛ր, բէկի տղին ջուր տանեմ։

Աղբի՛ւր, գիտե՞ս, քիւրդը մեզի Ի՞նչ կ՚անէ,
Կը կողոպտէ, կը հալածէ, կը սպաննէ։

Աչքս բացի՝ սուգ ու …

Antranigi Yerkuh | Govgasi Kacher, Khmper Gazmetsek

Karnig Sarkissian – Kedashen – Antranigi Yerkuh

Harout Keoseyan – Teh Zargek – Antranigi Yerkuh

Անդրանիկին Երգը

Կովկասի Քաջե՛ր,խմբեր կազմեցէք,
Քաջ Անդրանիկին օգնութեան հասէք,
Առած իր շուրջը զինուորներ ութսուն,
Մաքրէ ճանապարհ նա դէպի Սասուն։
Սուլթան սարսափած,ճարը կտրուած,
Հազար ոսկի է …

Arunod Trosh | Arunod Trosh Veh Tashnagtsoutian

George, Karnig & Harout – Yerkerou Yerego – Arunod Trosh
Karnig Sarkisian – Hooshere – Arunod Trosh
Armenian Cultural Patriotic Songs – Arunod Trosh (S. Sahagian)
Արիւնոտ Դրօշ

Արիւնոտ դրօշ վեհ Դաշնակցութեան,
Ծածանեց ընդդէմ բռնակալութեան,
Յոյսով լեցուեցաւ սիրտը հայութեան,
Երկիւղը …

Artyok Ovker En | Araradn Arach, Hye Zinvorner Kach

Արդեօք Ովքե՞ր Են

Արարատն առաջ, հայ զինուորներ քաջ,
Վրէժ մեր սրտում, գնանք աննահանջ։

Արդեօք ովքե՞ր են, հէ՜յ, ինչ կտրիճներ են,
Մասիսը վկայ, հայոց քաջերն են։
Արդեօք ովքե՞ր են, հէ՜յ, ինչ կորիւններ են,
Մասիսը վկայ, ֆիդայիներ են։

Ուսին եափունջին, մէջքին պատրոն …

Antranig Pasha | Andarper Mi Yeghir Hay Azki Hamar

Harout Pamboukjian – Patriotic Songs – Antranigi Yerkuh
Karnig Sarkissian – Hayots Mardigner – Antranigi Yerkeh
Անդրանիկ Փաշա

Անտարբեր մի եղիր հայ ազգի համար,
Վե՛ր կաց գերեզմանից, Անդրանիկ փաշա,
Շրջիր հայկական զորքերի առաջ,
Վեր կաց գերեզմանից, Անդրանիկ փաշա:

Մատաղ լինեմ …

Aksori Yerkuh | Haladzvadzenk Hayasdani Lerneren

George, Karnig & Harout – Yerkerou Yerego – Aksori Yerke

Աքսորի Երգեր

Հալածուած ենք Հայաստանի լեռներէն,
Ո՞վ չի վախնար հուրով սուրով մեռնիլէն.
Դար ու սարեր անցանք դադար չունեցանք,
Դիակներէն անցանք արցունք չունեցանք։

Արեւի տակ մեռնիլն, Աստուած իմ, վատ է,
Պուտ …

Powered by WordPress. Designed by WooThemes