Asdgher | Du Heru Es Astgheri Pes

Armenchik – Namak – Asdgher

Du heru es
Astgheri pes
Ur vor elnem
Vor gtnem kez

Indz ov tvets
Baxtn ays dajan
Seres darcir bajan bajan(2x)

Voxch ashxarum
Kez ke pntrem
Yerazis het
Vor kez grkem

Karotum em
Karotum em kez yar
Aghotum em
Mom em varel kez hamar(2x)

Garun ashun
galis ancnum
Sev mazeres em djermaketsnum

lur nayum em
yes yerkenkin
ax tandjvum e
yar im hokin(2x)

Voxch ashxarum
Kez ke pntrem
Yerazis het
Vor kez grkem

Karotum em
Karotum em kez yar
Aghotum em
Mom em varel kez hamar(2x)

Powered by WordPress. Designed by WooThemes