Ays Ashkharuh | Ays Ashkhari Yarus Oom Eh Antharmar Chiga

Seda Aznavour – Ays Ashkharuh
Ays Ashkharuh

Ays ashkhari yarus oom eh antharmar chiga
Ays ashkhari yarus oom eh antharmar chiga

Yegoor yar djan intz modetsir keznitz lav chiga
Yegoor yar djan intz modetsir keznitz lav chiga
Yeg, Yeg siroun yar jan yeg meg el kez desnem
Goozem knam el chi tarnam yeg siroun yar jan yeg

Badoohaniz toors nayitsir yeg maral yar jan yeg
Badoohaniz toors nayitsir yeg maral yar jan yeg
Jahel gyanks toon mashetzir yeg siroun yar jan yeg
Jahel gyanks toon mashetzir yeg siroun yar jan yeg

Powered by WordPress. Designed by WooThemes