Djaghatzs Badig-Badig | Djaghatzs Badig-Badig, Atchkere Nran Hadig

Ջաղացս Պատիկ—Պատիկ

Ջաղացս պատիկ—պատիկ
Աչքերը նռան հատիկ,
Ամէն քեզի տեսնելիս
Հա՛մ Համբարձում, հա՛մ Զատիկ։

Ջաղացս մանի—մանի,
Անուշ քունս կը տանի,
Իմ եարը հանդում, չոլում,
Իմ քունը ո՞նց կը տանի։

Ջաղացս ման եմ տուել,
Սիրել եմ, ջան եմ տուել,
Եօթը տարի սիրութիւն,
Մէկ օր պայման եմ տուել։

Powered by WordPress. Designed by WooThemes