Gamavorneroo Yerkuh | Gamavor Hay Zenvor Enk

Կամաւորներու Երգը

Կամաւոր հայ զինուոր ենք,
Պատերազմի կը վազենք,
Վրէժի մէջ մկրտուած,
Թուրքի արեան ծարաւ ենք։

Կեցցէ՛ քաջ Անդրանիկ եւ ընկերներ,
Կեցցէ՛ միշտ հայ կամաւոր,
Միշտ կեցցեն, միշտ կեցցե՜ն հերոսներ։

Թող թուրքերը իմանան՝
Բանակները հայկական,
Կը կոտորենք աջ ու ձախ,
Կամաւոր ենք, չունինք վախ։

Կեցցէ՛ քաջ Անդրանիկ եւ ընկերներ,
Կեցցէ՛ միշտ հայ կամաւոր,
Միշտ կեցցեն, միշտ կեցցե՜ն հերոսներ։

Երթանք դէպի Հայաստան,
Պարզենք դրօշն հայկական,
Որուն տեսքէն պանծալի,
Թող վատ թուրքը սարսափի։

Կեցցէ՛ քաջ Անդրանիկ եւ ընկերներ,
Կեցցէ՛ միշտ հայ կամաւոր,
Միշտ կեցցեն, միշտ կեցցե՜ն հերոսներ։

Powered by WordPress. Designed by WooThemes