Genatz Yerk | Khmenk Hairenik, Genatzt Yerkov

Կենաց Երգ

Խմենք, Հայրենի՛ք, կենացդ երգով.
Լինես երջանիկ, քաջ լինես միշտ հոգով։
Լարի թմբըր լա՛—լա՛, հա՛—հա՛—հա՛,
Լարի թմբըր լա՛—լա՛, հա՛—հա՛—հա՛,
Լարի թմբըր լա՛—լա՛, հա՛—հա՛—հա՛,
Լարի թմբըր լա՛—լա՛, հա՛—հա՛—հա՛,

Կրծքիդ բիւր գարնան, ծաղիկներ բուրեն,
Ու հովերը գան, դէմքը քո համբուրեն։
Լարի թմբըր լա՛—լա՛, հա՛—հա՛—հա՛,
Լարի թմբըր լա՛—լա՛, հա՛—հա՛—հա՛,
Լարի թմբըր լա՛—լա՛, հա՛—հա՛—հա՛,
Լարի թմբըր լա՛—լա՛, հա՛—հա՛—հա՛,

Խաղաղ, բազմաբերք լինի քո տարին,
Խնդութիւն ու երգ, ‘ռես միշտ աշխարհին։
Լարի թմբըր լա՛—լա՛, հա՛—հա՛—հա՛,
Լարի թմբըր լա՛—լա՛, հա՛—հա՛—հա՛,
Լարի թմբըր լա՛—լա՛, հա՛—հա՛—հա՛,
Լարի թմբըր լա՛—լա՛, հա՛—հա՛—հա՛։

Խօսք՝ Գ.Սարեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes