Archive | Popular

Taparoum Enk | Taparoum Enk Poghotsneroum, Yes Ko Sirov Tou Ourishi

Harout Pamboukjian – Oor Eyir Asdvadz – Taparum Enk
ԹԱՓԱՐՈՒՄ ԵՆՔ

Թափարում ենք փողոցներում,
Ես քո սիրով, դու՝ ուրիշի
Այրւում ենք մենք հրդեհներում,
Ես քո սիրով, դու՝ ուրիշի

Ո՝հ, ինչ արած բախտը, բախտը խռով
Թող աշխարհում մեզ չյիշի
Միայն ապրենք …

Pari Arakil | Yes Votch Andoun Em, Votch El Darakir

Vatche – Pari Arakil – Pari Arakil
Բարի Արագիլ

Ես ոչ անտուն եմ, ոչ էլ տարագիր,
Ունեմ հանգրվան, ունեմ օթևան:
Ազատ Հայրենիք, երջանիկ երկիր,
Երջանիկ, երջանիկ երկիր։

Բարով, արագիլ, բարի արագիլ,
Արագիլ գարնան, արագիլ ամռան,
Իմ տան մոտ ապրիր, բախտի …

Khngi Dzar | Mer Trane Khngi Dzar, Kyouloum Djan

Խնկի Ծառ

Մեր դռանը խնկի ծառ,
Գյո’ւլում ջան,
Ձեր դռանը խընկի ծառ,
Գյո’ւլում ջան,
Խնկենին ա բերել բար,
Գյո’ւլում ջան,
Իմ խորոտիկ, պըզտիկ յար,
Գյո’ւլում ջան:

Մեր դռանը խնկի ծառ,
Նախշուն բլբուլ վրեն թառ,
Երթար ու գար, շորոր տար,
Սիրուն …

Powered by WordPress. Designed by WooThemes