Archive | Popular

Yergir Hnamya | Yergir Hnamya, Yergir Hayreni

Երկիր Հնամյա

Երկիր հնամյա, երկիր հայրենի,
Ոչ մի աստղ պայծառ և ոչ մի լուսին
Քո հավերժական հմայքը չունեն
Լեռներից այն կողմ ամպերից անթիվ:

Որքան էլ քեզնից ես սուրամ հեռու,
Որքան էլ օտար հողերում լինեմ,
Անհունության մեջ միջոցին թափուր
Ես քեզ …

Yerk Aratchin Siro | Zour Pndrets Hokis Srdit Houruh, Yev yerkets sirov dkhrakin

Armenian Legends – Yerg Arachin Siro
Երգ Առաջին Սիրո

Զուր փնտրեց հոգիս սրտիդ հուրը
Եվ երգեց սիրով տխրագին,
Պատասխան չկար, հույսն իմ զուր էր,
Մի ուրիշն էր թովել քո հոգին:

Առաջին այդ սիրուց, ահա, ես չունեմ դադար,
Բայց կապրես իմ …

Parev Im Ser | Arekaguh, Garmir Arekaguh

Բարեւ Իմ Սեր

Արեգակը, կարմի՜ր արեգակը,
Իր ճաճանչներն էր ուղարկում
Երկնքից,
ՈՒ բացվում էր ջինջ առավոտը,
ՈՒ ծաղիկներն էին բացվում
Նորից…

Բարեւ, իմ սեր, ես եկա քեզ մոտ,
Որ ասեմ – ես սիրում եմ քեզ:

Թռչյուններն էին ուրախ-զվարթ երգում,
Տերեւների …

Pakhir Aydzyam | Anhok Es, Tches Kider Intch Ga Ko Masin

Փախի’ր Այծյամ

Անհոգ ես, չես գիտեր ինչ կա քո մասին,
Պըտըտվում են քո խեղճ անձիդ վնասին,
Գամբռներով, բարակներով միասին,
Փախի’ր, այծյամ, փախի’ր որսկան է գալիս,
Ձագուկներդ տխուր լալիս են լալիս:

Որսկանը ճըրագով քեզի ման կուգա,
Կուզե յուր ձեռքը քո արյունով …

Yertchangoutyan Artsounknere | Yertchangoutyan Artsounknere Serovt Indz Dvir

Manuel – Tears Of Happiness – Tears Of Happiness
ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԵԱՆ ԱՐՑՈՒՆՔՆԵՐԸ

Երջանկութեան արցունքները,
Սէրովդ ինձ տուիր,
Երջանկութեան համբոյրները,
Շրթներուս վրայ դրոշմեցիր:

Գարնան նման արեւաշող,
Վարդերու բոյրը ինձ բերիր
Ու շրթներովդ ինձ այրող,
Սրտիս կիրքը յագեցուցիր:

Երջանկութեան արցունքները,
Խոստումներովդ ինձ տուիր,…

Powered by WordPress. Designed by WooThemes