Im Sirduh Lerneroum Eh | Im Sirduh Lerneroum Eh Partzounkn Eh Indz Gantchoum

Իմ Սիրտը Լեռներում Է

Իմ սիրտը լեռներում է,
Բարձունքն է ինձ կանչում,
Ահա սուրաց եղնիկը,
Քարայծն է տես թռչում։

Ուր էլ գնամ, հպարտ լեռներ,
Կ՚ուզեմ ձեր գրկում մեռնել։

Մնաս բարով հեռաւոր
Վսեմ երկիր իմ հին,
Իմ սիրտը միշտ ձեզ հետ է
Այնտեղ Է իմ հոգին։

Ուր էլ գնամ, հպարտ լեռներ,
Կ՚ուզեմ ձեր գրկում մեռնել։

Խօսք՝ Ու.Սարոյեանի
Երաժ.Ա.բաբաջանեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes