Im Srdi Touruh | Im Srdi Touruh Gaydz Karitz Sev Bint

Իմ Սրտի Դուռը

Իմ սրտի դուռը, կայծ քարից սեւ պինդ
“ակուել էր ընդմիշտ առյաւէտ
Իմ սրտի հուրը, նախ քո ինձ գալէն
Մարել էր ընդմիշտ, առյաւէտ։

Դու եկար եւ բացուեց այդ դուռը
Դու եկար գոց գտար այդ դուռը
Գնացիր չի ‘ակուում այդ դուռը
Գնացիր չի մարում էլ հուրը։

Իմ սրտի դուռը բաց է հիմա,
Բայց բաց է միայն քեզ համար,
Իսկ դու չես մտնում իմ սրտի դռնով,
Դուռը գո՛ց, բաց մնաց ո՞ւմ համար։

Դու եկար եւ բացուեց այդ դուռը
Դու եկար գոց գտար այդ դուռը
Գնացիր չի ‘ակուում այդ դուռը
Գնացիր չի մարում էլ հուրը։

Powered by WordPress. Designed by WooThemes