Imn Es | Garnan Mi Anush Aravot

Armenchik – Anund Inch E – Imn Es

Garnan mi anush aravot
Kaylelov eka dzer tan mot
Nayetsi chors koghmes molor
Kez tesa mnatsi molor
Nayetsi chors koghmes molor
Kez tesa mnatsi molor

Yes ktel em im yarin
Im kyanki astghin
Chem toghni vor ban patahi (2x)

Imn es
Uzum em ashxarn imana
Imn es
Kuzem bolornel imanan
Imn es

Ke sirem kez havityan
Du im sern es annman (2x)

Chem uzi yerpek du txres
Misht jpta
Urax linem yes
Yes aprum em kezanov
Shat urax em yes im kyankov
Yes aprum em kezanov
Shat urax em im kyankov

Yes ktel em im yarin
Im kyanki astghin
Chem toghni vor ban patahi(2x)

Imn es
Uzum em ashxarn imana
Imn es
Kuzem bolornel imanan
Imn es
Ke sirem kez havityan
Du im sern es annman (6x)

Powered by WordPress. Designed by WooThemes