Inknavar Syuniki Kaylerk | Mer Sarern Anarig Yev Hbard

Ինքնավար Սիւնիքի Քայլերգը

Մեր սարերն անառիկ եւ հպարտ,
Մեր որդիք կորովի եւ անպարտ.
Խոր ձորեր Սիւնիքի ահաւոր,
Շիրիմ են թշնամու դարաւոր։

Թշնամին հազարով միշտ մեր դէմ,
Կուրծք կրծքի մենք կանգնած նրա դէմ,
Չենք դողում, չենք սարսում մենք մահից,
Մեր մահը թեթեւ թիթեռի թեւից։

Ինքնավար Սիւնիքին ցանկանք,
Միշտ լինել թշնամու սպառնանք,
Շատ ապրի մեզ համար այսուհետ,
Քաջ հերոս Նժդեհ սպարապետ։

Powered by WordPress. Designed by WooThemes