Koushagir Zangoutuins | Nayir Intchkan Shad Asdgh Ga Yergnoum

Գուշակիր Ցանկութիւնս

Նայիր, ինչքան շատ աստղ կայ երկնում,
Նայիր աստղ է թռչում, թռչում արագ,
Կ՚ուզեմ ձմեռն էլ միշտ դառնայ գարուն
Կ՚ուզեմ լինի այդպէս եւ շարունակ։

Ցանկացիր ինչ որ կ՚ուզես
Կապոյտ մթան գրկում,
Եւ ոչ մէկին չասես
Ոչ մի բան։

Ցանկացիր ինչ որ լինի
Ինչ որ ունես մտքում,
Թող լուսաւոր լինի
Միշտ մեր սիրոյ ճամբան։

Եւ զովը այս երազ է ինձ թուում
Եւ սոխակներ այստեղ շտապում այսօր
Յանկարծ ճախրում է սիրտը մութ երկնում
Նա աստղ է վառ հիմա, աստղերու ծովի։

Ցանկացիր ինչ որ կ՚ուզես
Կապոյտ մթան գրկում,
Եւ ոչ մէկին չասես
Ոչ մի բան։

Ցանկացիր ինչ որ լինի
Ինչ որ ունես մտքում,
Թող լուսաւոր լինի
Միշտ մեր սիրոյ ճամբան։

Նայիր, ինչքան….

Երաժ.Ա.Բաբաջանեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes