Mi Voronir | Mi Voronir Mi Jamanag

Մի Որոնի՛ր

Մի որոնի՛ր՝ մի ժամանակ
Արհամարհածդ այս կրծքի տակ,
Հառաչանքով դուրս թռաւ նա
Ու դատարկ է տեղը հիմա…

Էլ մի կանչիր, մի լար ի զուր.
Քո արցունքից միայն տխուր
Հին հին յուշեր պիտի զարթեն,
Եւ ինչ օգուտ…ուշ է արդէն…

Խօսք՝ Յ.Թումանեանի
Երաժ.Ն.Եղիազարեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes