Mnak Parov | Mnak Parov Im Hayr Sipan

Մնաք Բարով

Մնաք բարով իմ հայր Սիփան,
Եւ դուն ին մայր Վանայ ծով,
Ուր էլ գնամ ձեզ յաւիտեան,
Չեմ մոռանայ իմ լացով։

Մնաս բարով եւ դու իմ սէր,
Բայց թող հայրդ իմանայ,
Ինչ էլ լինի ես կը գամ դեռ,
Քաչն անմուրազ չի մնայ։

Խօսք՝ Յովհ. Շիրազի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes