Pari Djanabar | Pari Djanabar Im Ankin

Բարի Ճանապարհ

Բարի ճանապարհ, իմ անգին,
Կը լինի սիրատար իմ աչքը քո ճամբին,
Թող քեզ նա միշտ պահի չար ու ահից
Հեռուներում կարօտիս երգը տրտում
Հնչի միշտ նա քո սրտում, բերի քեզ տուն։

Բարի ճանապարհ, իմ անգին,
Կը լինի ամենուր իմ սէրը քո կողքին
Պահիր սիրտդ մաքուր, սէրդ՝ աղբիւր
Հեղհեղներում, որպէս սիրոյ վառ արեւ,
Որպէս պարգեւ կարօտիս, դարձիր դու տուն։

Երաժ.Ա.Աճէմեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes