Sartarabad | Yerp Chi Mnoum Yelk Oo Djar

Badaniyin Kirkeh – Sardarabad
AYF Seminar – An Anthology Of Armenian Patriotic Songs – Sardarabad
Սարդարապատ

Երբ չի մնում ելք ու ճար,
Խենթերն են գտնում հնար։
Այսպէս ծագեց,արեգակեց
Սարտարապատի մարտը մեր։

Զանգեր՜, ղօղանջէք,
Սրբազան քաջերին կանչէք
Այս արդար պատից։
Սերունդներ՜,դուք ձեզ ճանաչէք։
Սարդարապատից։

Աւարայրից ջանք առանք,
Այստեղ մի պահ կանք առանք,
Որ շունչ առած՝ շունչներս տանք
Սարդարապատի պատի տակ։

Զանգեր՜, ղօղանջէք,
Սրբազան քաջերին կանչէք
Այս արդար պատից։
Սերունդներ՜,դուք ձեզ ճանաչէք։
Սարդարապատից։

Բայց մենք չընկանք, մենք միշտ կանք,
Մենք չհանգանք՝ դեռ կը գանք
Երբ տան զանգը, ահազանգը,
Որ մեր հոգու պարտքը տանք։

Զանգեր՜, ղօղանջէք,
Սրբազան քաջերին կանչէք
Այս արդար պատից։
Սերունդներ՜,դուք ձեզ ճանաչէք։
Սարդարապատից։

Sartarabad

Yerp chee mnoum yelk oo djar,
Khentern en kdnoum hnar.
Aysbes dzakets, arekagets
Sartarabadi marduh medz.

Zanker, ghoghanchek,
Srpazan kacherin ganchek
Ays artar badits.
Serountner, took tsez djanachek
Sartarabadits.

Avarayri chank arank,
Aysdegh mee bah gank arank,
Vor shounch aradz’ shounchernis dank,
Sartarabadi badi dag.

Zanker, ghoghanchek,
Srpazan kacherin ganchek
Ays artar badits.
Serountner, took tsez djanachek
Sartarabadits.

Payts menk chgank, menk mishd gank,
Menk chuhankank ter guh kank,
Yerp dan zankuh, ahazankuh,
Vor mer hokoo mardkuh dank.

Zanker, ghoghanchek,
Srpazan kacherin ganchek
Ays artar badits.
Serountner, took tsez djanachek
Sartarabadits.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes