Tag Archives | George Tutunjian

Kaylerk Ho Hee Tashnagtsootian | Mshag, Panvor, Renchber Aghper

George Tutunjian – Heghapokhagan Yerker – Mshag Panvor

Մշակ Բանուոր

Մշակ,բանուոր, ռենչպէր աղբէր,
Արի՛ք,միանանք,յառաջ գնանք,
Աշխատանքի,դատի պաշտպան
Դաշնակցութեան թեւ թիկունք տանք։

Բա՛ւ է տանջուենք, քրտինք թափենք
Արիւն վաստակ դատենք,դիզենք,
Շահագործող ցեցեր վատնեն,
Իսկ մեզ չոր հաց բաժին հանեն։

Դէ՛հ, սեւ …

Karekinuh | Hayasdani Parkn Oo Bardzank

George Tutunjian – Compilation – Karekineh
Karnig Sarkissian – Zgush Gortsir Hayastanum – Garegine
Գարեգինը

Հայաստանի փառքն ու պարծանք
Գարեգինն էր՝ Կարնեցին.
Թեւերը՝ հաստ, թիկունքը՝ լայն,
Ինքը՝ կորիւն առիւծի։

Խումբով ելաւ Գարա Բողազ
Թշնամու դէմ կռուելու՝
Մի քաջ հերոս վիրաւորուած…

Getronits Arnenk Hraman | Getronits Arnenk Hraman, Grvelov Mdnenk Hayasdan

George Tutunjian – Getronits Arnenk Hraman
Կեդրոնից Առնենք Հրաման

Կեդրոնից առնենք հրաման,
Կռուելով մտնենք Հայաստան,
Հայու զինուոր հոգուդ ղուրպան,
Թող թուրքերը քեզնից թողան։

Խումբերը՝ դէպի Հայաստան,
Առնենք սուր եւ հրացան,
Երթանք մեր մայր Հայաստան,
Հերոսների օգնութեան։

Խումբերը մտան Էրզրում,
Սարսափը …

Bedros Seremjiani Hishadagin | Verkerov Lee Chan Feday Em

Karnig Sarkissian – Lisbon 5 – Bedros Seremjiani Hishadagi

George Tutunjian – Compilation – Bedros Seremjiani Hishadagin

Badaniyin Kirkeh – Bedros Seremjyani Hishadagin

Joseph Krikorian – Artarutyun – Bedros Seremjiani Hishadagin

Պետրոս Սերեմճեանի Յիշատակին

Վէրքերով լի ջան ֆիտայ եմ,
Թափառական,տուն …

Barzir Aghpyour | Barzir, Aghpyour, Krdi Dghin Choor Danem

George, Karnig & Harout – Yerkerou Yerego – Barzir Aghpyour

Պարզիր Աղբիւր

Պարզի՛ր աղբիւր, քրդի տղին ջուր տանեմ,
Պարզի՛ր, պարզի՛ր, բէկի տղին ջուր տանեմ։

Աղբի՛ւր, գիտե՞ս, քիւրդը մեզի Ի՞նչ կ՚անէ,
Կը կողոպտէ, կը հալածէ, կը սպաննէ։

Աչքս բացի՝ սուգ ու …

Arunod Trosh | Arunod Trosh Veh Tashnagtsoutian

George, Karnig & Harout – Yerkerou Yerego – Arunod Trosh
Karnig Sarkisian – Hooshere – Arunod Trosh
Armenian Cultural Patriotic Songs – Arunod Trosh (S. Sahagian)
Արիւնոտ Դրօշ

Արիւնոտ դրօշ վեհ Դաշնակցութեան,
Ծածանեց ընդդէմ բռնակալութեան,
Յոյսով լեցուեցաւ սիրտը հայութեան,
Երկիւղը …

Powered by WordPress. Designed by WooThemes