Tag Archives | George Tutunjian

Aksori Yerkuh | Haladzvadzenk Hayasdani Lerneren

George, Karnig & Harout – Yerkerou Yerego – Aksori Yerke

Աքսորի Երգեր

Հալածուած ենք Հայաստանի լեռներէն,
Ո՞վ չի վախնար հուրով սուրով մեռնիլէն.
Դար ու սարեր անցանք դադար չունեցանք,
Դիակներէն անցանք արցունք չունեցանք։

Արեւի տակ մեռնիլն, Աստուած իմ, վատ է,
Պուտ …

Powered by WordPress. Designed by WooThemes