Tag Archives | Harout Keoseyan

Zohvadznerin | Tajan Grvoum Touk Ungak, Chahel Siroun Dghaner

Paul Baghdadlian – Ourishin Yes – Zohvadznerin
Karnig Sarkisian – Hooshere – Zohvadznerin (Tazhan Grrvum)
Harout Keoseyan – Teh Zargek – Ungadznereen
Զոհուածներին

Դաժան կռւում դուք ընկաք,
Ջահել սիրուն տղաներ,
Յետոյ կռուից տուն եկաք,
Որպէս արձաններ,
Ա՜խ, ինչեր կ՚ասէք, թէ …

Antranigi Yerkuh | Govgasi Kacher, Khmper Gazmetsek

Karnig Sarkissian – Kedashen – Antranigi Yerkuh

Harout Keoseyan – Teh Zargek – Antranigi Yerkuh

Անդրանիկին Երգը

Կովկասի Քաջե՛ր,խմբեր կազմեցէք,
Քաջ Անդրանիկին օգնութեան հասէք,
Առած իր շուրջը զինուորներ ութսուն,
Մաքրէ ճանապարհ նա դէպի Սասուն։
Սուլթան սարսափած,ճարը կտրուած,
Հազար ոսկի է …

Powered by WordPress. Designed by WooThemes