Tag Archives | Jack Baghsarian

Lousniag Kisher | Lousniag Kisher, Zov Kisher Tser Trnov Em Anstnoum Yes

Paul Baghdadlian – Arants Kez – Lousniag Kisher
Jack Baghsarian – Badoohanut Pats Ara
Լուսնեակ Գիշեր

Լուսնեակ գիշեր, զով գիշեր,
Ձեր դռնով եմ անցնում ես,
Այս իմ պանդուխտ աչքերով,
Պատուհանիդ եմ նայում։

Պատուհանդ բաց արա,
Կամար ունքերդ տեսնեմ,
Արտասուքով լի …

Yerevani Aghtchig | Yerevani Sharmagh Aghtchig Atchkert En Jbdoum

Jack Baghsarian – Yerevani Sharmagh Aghchig
Երեւանի Աղջիկ

Երեւանի շարմաղ աղջիկ
Աչքերդ են ժպտում
Դու իմ անգին
Մաքուր ու ջինջ
Դու ես իմ սրտում։

Գալիս կողքով անց ես կենում
Հեզով, նազով ջան,
Սիրտս ու հոգիս տեղից հանում
Դու իմ աննման։…

Powered by WordPress. Designed by WooThemes