Tag Archives | Onnik Dinkjian

Yerk Khnjouki | Seghan Eh Arad Timatzn Ararad

Onnik Dinkjian – All My Best – Khunjooyki Yerk
Երգ Խնճոյքի

Սեղանն է առատ,
Դիմացն Արարատ,
Հնչում են երգեր
Ուրախ ու զուարթ։

Լեցնե՛նք ընկերներ,
Բաժակները լի,
Թող Հայոց գինին
Մեզ անուշ լինի։

Փառք տանք մայր հողին,
Արեւի շողին,
Գինին պարգեւող…

Powered by WordPress. Designed by WooThemes