Tag Archives | Rouben Matevosian

Dzakhort Oreruh | Dzakhort Oreruh Tsmran Nman Goukan Ou Gertan

Rouben Matevosian – Dzakhord Orere
Karnig Sarkisian – Hooshere – Guqan Gertan (Caxort Orer@)
Ձախորդ Օրերը

Ձախորդ օրերը ձմռան նման կուգան ու կերթան,
Վհատելու չէ, վերջ կունենան, կուգան ու կերթան.
Դառն ցավերը մարդու վերա չեն մնա երկար,
Որպես հաճախորդ շարվեշարան …

Naz Aghtchig | Halvets Sareri Dzyune, Khalerout Ghourban Naz Aghtchig

Rouben Matevosian – Halvets Sareri Dzyune
Armen Aloyan – Karoti Kanche – Naz Aghchik
Նազ Աղջիկ

Հալուեց սարերի ձիւնը,
Խալերուդ ղուրբան, նազ աղջիկ,
Բնէն թռաւ թռչունը,
Քայլերուդ ղուրբան, ջա՛ն աղջիկ.
Աչքէս խլեցիր քունը,
Խալերուդ ղուրբան, նազ աղջիկ։

Եղնիկի նման ման …

Gharabaghtsin | Badvel Kideh Mishd Ir Houyrin

Rouben Matevosian – Gharabaghtsin
Hovig Krikorian – Gharabaghtsin – Gharabaghtsin
Ղարաբաղցին

Պատուել գիտէ միշտ իր հիւրին,
Գիտէ գինը աղ ու հացի,
Միշտ հիւրասէր ու միշտ բարի,
Միշտ սրտաբաց ղարաբաղցին։

Ղարաբաղցին, ղարաբաղցին, ղարաբաղցին,
Ուր էլ լինես, իմ բարեկամ,
Դու նրա հետ …

Powered by WordPress. Designed by WooThemes