Tag Archives | Sayat Nova

Toun En Klkhen Imasdoun Is | Toun En Klkhen Imasdoun Is, Khelkt Himarin Pap Mi Ani

Դուն Էն Գըլխէն Իմաստուն Իս

Դուն է՛ն գըլխէն իմաստուն իս, խիլքդ յիմարին բաբ մի՛ անի,
Էրազումըն տեսածի հիտ միզի մէ հէսաբ մի՛ անի,
Իս խոմ էն գըլխէն էրած իմ, նուրմեկանց քաբբա մի՛ անի,
Թէ վուր գիտիմ բեզարիլ իս, ուրիշին սաբաբ …

Blbouli Hit Latz Is Eli | Blbouli Hit Latz Is Eli Varti Nman Patz Is Eli

Բլբուլի Հիդ Լաց Իս Էլի

Բլբուլի հիդ լա՜ց իս էլի՛
Վարդի նման բաց իս էլի՛,
Բլբուլի հիդ լա՜ց իս էլի՛
Վարդի նման բաց իս էլի,
Վարդաջրով թա՜ց իս էլի,
Թա՜ց իս էլի։

Չկա քիզի՛ նման,
Չկա քիզի՛ նման,
Քի՛զ նման, …

Ashkharoums Akh Tchem Kashi | Ashkharoums Akh Tchem Kashi Kani Vour Tchan Is Indz Ama

Աշխարհումս Ա՜խ Չիմ Քաշի

Աշխարհումս ա՜խ չիմ քաշի, քանի վուր ջա՛ն իս ինձ ամա.
Անմահական ջրով լիքն օսկէ ‘նջան իս ինձ ամա.
Նստիմ, վրէս շըվաք անիս՝ զարբաբ վրան իս ինձ ամա.
Սուչս իմացի՛, էնէնց սըպանէ՝ Սուլթան ու Խան իս ինձ …

Powered by WordPress. Designed by WooThemes