Tag Archives | Seda Aznavour

Mayrig | Dzoukhdag Shamamnert Trakhd Dzotzit Metch

Seda Aznavour – Mayrig
Մայրիկ

Ջուխտակ շամամներդ դրախտ ծոցիդ մէջ
Կաթնաղբիւր են եղել ինձ համար, մայրիկ,
Տատրակի պէս շատ եմ արել ելեւէջ,
Կրծքիդ վրայ մաքուր՝ սուրբ տաճար, մայրիկ։

Ինձ համար հոյակապ կազմդ ես մաշել,
Հրճուել, ուրախացել, վրաս ես աշել.
Մինչեւ …

Powered by WordPress. Designed by WooThemes