Yed Ari | Im Havad Lour Tou Mi Kan

Ետ Արի

Իմ հաւատ լուռ դու մի՛ գան
Սէրս մի խաչեր, մի՛ ուրանա
Իմ սրտի կանչին քար դու մի՛ մնա
Մի՛ Գնա։

Իմ արեւ պաղ լուսին դարձար
Վարդ սիրտս ցրտիդ չդիմացաւ
Սէրս ոտնատակ դու արիր ու անցար
Հեռացար։

Իմ կարօտ հուրս մի մարի
Թող ոտքդ հեռուում չգայ քարի
Կը սպասեմ դարձիդ ես օր ու տարի
Ետ արի,
Ետ արի։

Երաժ. Ռ.Ամիրխանեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes