Yete | Yes Yerkum Ey Kez Hamar Im Yerkere Andatar

Yete

Yes yerkum ey kez hamar
Im yerkere andatar
Isk du kanvats indz lsum
Inchem yerkum yes artsyok(2x)

Yete kyankum che liner…che liner
Kez heratsnogh otar ser
Yev urishi che sireyr…che sireyr
Cheynk bajanvi menk yerpek(2x)

Hima kartses xentacel
Inkes indzem voronum
Isk du apshats indz nayum
Inchem anum yes artsyok(2x)

Yete kyankum che liner…che liner
Kez heratsnogh otar ser
Yev urishi che sireyr…che sireyr
Cheynk bajanvi menk yerpek(2x)

Che liner
Che sireyr
Che liner
Che sireyr

Powered by WordPress. Designed by WooThemes