Antranigin | Iprev Ardziv Savarnoum Es Ler Ou Zhayr

Harout Pamboukjian – Yerp Alegodz Dzovou Vera – Antranigin
Անդրանիկին

Իբրեւ առծիւ սաւառնում ես լեռ ու ժայռ,
Թնդացնում ես երկինք, գետին տենչավառ,
Սուրբ անունդ պիտի յիշուի դարէ դար,
Հսկայ լիռինք քեզ ապաստան Անդրանիկ։

Քիւրդ ու տաճիկ երբ լսեն քո անունը,
Օձերի պէս պիտ սողան իրենց բոյնը.
Երակներիդ ազնիւ քաջի արիւնը,
Չը ցամաքէ մինչ յաւիտեան Անդրանիկ։

Հայոց կուսանք, դափնեայ պսակ թող հիւսեն,
Քնքուշ ձեռամբ քո ճակատը պսակեն,
Գոհարներով անվախ կուրծքդ զարդարեն,
Կեցցե՛ս, յաւէտ դու անսասան Անդրանիկ։

Հայաստանի սոխակները քեզ համար,
Թող դայլայլեն գիշեր ցերեկ անդադար,
Անյաղթ մնաս, դու քաջ կռուի սիրահար,
Հայրենիքի տէր ու պաշտպան Անդրանիկ։

Antranigin

Iprev ardziv savarnoum es ler ou djar
Tntatznoum es yergink kedin denshavar
Sourp anoonut bidi hishvi tareh tar
Hsga lirink kez abasdan Antranig

Kyurt ou dadjig yerp lsen ko anounuh
Otseri bes bid dogan irentz pouynuh
Yeragnerit azniv katche aryunuh
Tche zamakeh mintch javedyan Antranig

Hayots gousank tapnya bsag togh hyusen
Knkoush tseramp ko djagaduh bsagen
Koharnerov anvakh gourtskut zarteren
Gezzes havid tou ansasan Antranig

Hayasdani sokhagneruh kez hamar
Togh taylaylen kisher tsereg antatar
Anyaght mnas tou katch grvi sirahar
Hayreniki der ou bashdban Antranig

Powered by WordPress. Designed by WooThemes