Archive | Armenian

Hasaget Partser | Indzi Hamar Toun Eyir, Ashkharhi Miag Houyse

Paul Baghdadlian – Ourishin Yes – Hasaget Partzer
Rosy Armen – Hasagt Partsr
ՀԱՍԱԿԴ ԲԱՐԶՐ

Ինծի համար դուն էիր,
Աշխարհի միակ յոյսը,
Քեզ կ՝երգէի անդադար.
Որ ըլլայիր ինծի եար:

Հասակդ բարծր չինարի պէս,
Զայնդ անուշ սոխակի պէս,
Լեզուդ քաղցր շաքարի …

Taparoum Enk | Taparoum Enk Poghotsneroum, Yes Ko Sirov Tou Ourishi

Harout Pamboukjian – Oor Eyir Asdvadz – Taparum Enk
ԹԱՓԱՐՈՒՄ ԵՆՔ

Թափարում ենք փողոցներում,
Ես քո սիրով, դու՝ ուրիշի
Այրւում ենք մենք հրդեհներում,
Ես քո սիրով, դու՝ ուրիշի

Ո՝հ, ինչ արած բախտը, բախտը խռով
Թող աշխարհում մեզ չյիշի
Միայն ապրենք …

Powered by WordPress. Designed by WooThemes