Darinere Antsan | Anveratarts, Mi Djanabarhi Nman Tou Antsar

Harout Pamboukjian – Hit Romances – Tarinere Antsan
Harout Pamboukjian – Live In Concert – Darineruh Antzan
ՏԱՐԻՆԵՐԸ ԱՆՑԱՆ

Անվերադարձ,
Մի ճանապարհի նման դու անցար,
Մի անդարման վէրք թողիր իմ սրտին,
Սպասեցի քեզ շատ երկար դու չեկար:

Ու այս կեանքին, ուղիներում դժուար, մենաւոր,
Ու յուսացի դարձեալ հանդիպիլ քեզ
Բայց աւաղ մնացի ես մենաւոր:

Տարիները անցան,
Մեր սերն ու արցունքները յուշ դարձան,
Երացներս յանքան,
Մայրամուտի վերջին շողի նման:

Darinere Antsan

Anveratarts
Mi djanabarhi nman tou antsar
Mi antarman verk toghir im srdin
Sbasetsi kez shad yergar tou tchegar

Ou ays gyankin, oughineroum tjvar menavor
Ou housatsi tartsyal hantibil kez
Payts avagh mnatsi yes menavor
Darinere antsan
Mer sern ou artsounknere housh tartsan
Yerazners hankan
Mayramoudi vertchin shoghi nman

Powered by WordPress. Designed by WooThemes