Haytoug Antranig | Antranig Pashan Pyur Ungernerov

Հայդուկ Անդրանիկ

Անդրանիկ փաշան բիւր ընկերներով,
Զինուած պատրաստուած մօսին զէնքերով,
Անցաւ սար ու ձոր իւր տասնեակներով,
Սասուն, Ախլաթ, Վան դարձան արեան ծով։

Շրջում անվեհեր փոքրիկ խմբերով,
Ընդդէմ թշնամուն կռիւ մղելով,
Կռւում անվեհեր գողտրիկ երգերով,
Վրէժ առ վրէժ Հրայր յիշելով։

Դէ՛հ, ելէ՛ք տղե՛րք, ժամանակ հասաւ,
Հայդուկ Անդրանիկ մեզի կը սպասէ,
Տարօն, Մուշ գաւառ արիւն կը հոսի,
Անդրանիկ փաշան ձեզ խրախուսէ։

Powered by WordPress. Designed by WooThemes