Tag Archives | George Tutunjian

Sepastatsi Mouradi Yerkuh | Hayastanen Yegadz Zinvor

George, Karnig & Harout – Yerkerou Yerego – Hayasdanen Yegadz Zinvor

Սեփաստացի Մուրադի Երգը

Հայաստանէն եկած զինուոր,
Պատմէ՛ ինծի հայրենիքից,
Անդրանիկի զինուորները,
Վրէ՞ժ են լուծում քիւրդերից։

Ուրախ եղիր դու հայ տղայ,
Ունիս պաշտպան քաջ Անդրանիկ,
Մուրատի պէս հոտով ծաղիկ,
Էլ …

Hayrenyats Siro Hamar | Hayrenyats Siro Hamar Khmper Badrastel En Katch

Hovig Krikorian – Badaniyin Kirkeh – Hayrenyats Siro Hamar
George Tutunjian – Compilation – Hayrenyats Siro Hamar
Karnig Sarkissian – Hayrenyats Siro Hamar
Հայրենեաց Սիրոյ Համար

Հայրենեաց սիրոյ համար
Խմբեր պատրաստել են քաջ,
Հրացանները ուսերին,
Փամփուշտները աջ ու ձախ։

Հնազանդ …

Khanasori Arshavankuh | Gargood Deghadz Khanasora Tasdoomuh

George Tutunjian – Compilation – Khanasori Arshavankeh
Khanasori Arshavanke
Խանասորի Արշաւանքը

Կարկուտ տեղաց խանասորայ դաշտումը,
Ֆէտայիներ դաշնակցական վրէժ առան հովտումը։

Սոսկաց քիւրդը՝ քնաթաթախ մազրիկցին,
Չէր երազում իսպառ ջնջուել ֆիդայիցը լուսբացին։

Աման, Աստուած ֆէդան եկաւ ու՞ր փախչիմ,
Ասաց որդուն կրծքին սեղմած …

Lerner Hayreni | Akh Inchkan Inchkan Garodol Em Tsez

Karnig Sarkissian – Zgush Gortsir Hayastanum – Lerner Hayreni
George Tutunjian – Compilation – Lerner Hayreni
Լեռներ Հայրենի

Ա՜խ, ինչքա՜ն, ինչքա՜ն կարօտել եմ ձեզ,
Սիգապանծ լեռներ հայոց աշխարհի,
Վազել եմ, յոգնել ձեր լանջերում ես,
Իմ լեռնե՛ր, լեռնե՛ր, լեռնե՛ր հայրենի։

Ձեր …

Yerk Sasouni | Dzake Arshalooys, Dzake Aroosyag

George Tutunjian – Heghapokhagan Yerker – Dzakets Arshalouys
Երգ Սասունի

Ծագէ՛ արշալոյս, ծագէ՛ արուսեակ,
Ծագէ՛ մեր վրայ, չլինի կորուստ.
Թուրքն յարձակեցաւ բազում զօրքերով,
Սասուն լեցուեցաւ լաց ու կոծերով։

Ոմանք կիսամեռ ինկած կը մարին,
Օգնութեան համար երկինք կը նային,
Ո՜վ Սասուն, …

Aram Aramyani Yerkuh | Panditz Trnern Eyin Yotuh Yelkerov, Yelkerov

Paul Baghdadlian – Azk Siretsek – Pandis Trneruh
George Tutunjian – Compilation – Aram Aramiani Yerkeh
Aram Aramyani Yerkeh

Արամ Արամեանի Երգը

Բանտիս դռներն էին եօթը ելքերով, ելքերով.
Շէնքն էր ամուր , պատած երկաթ, քարերով, քարերով։

Յանկարծ լսուաւ դռներու ձայն …

Powered by WordPress. Designed by WooThemes