Tag Archives | Nune Yesayan

Badgirket Ghalamov Kashadz | Badgirket Ghalamov Kashadz, Tahret Ranke Rank Is Anoum

Nune – Nune – Badgert Ghalamov Kashadz
Պատկիրքըդ Ղալամով Քաշած

Պատկիրքըդ ղալամով քաշած, թահրըդ ռանքէ ռանք իս անում.
Էրեսիր խալըն ծածկում է՝ մազիրըդ, խափանգ իս անում.օ
Բացուիլ իս կարմիր վարդի պէս, բլբուլի հիտ յանգ իս անում.
Ակռէքըդ օսկումըն շարած, պըռօշըդ …

Powered by WordPress. Designed by WooThemes