Tag Archives | Paul Baghdadlian

Lousniag Kisher | Lousniag Kisher, Zov Kisher Tser Trnov Em Anstnoum Yes

Paul Baghdadlian – Arants Kez – Lousniag Kisher
Jack Baghsarian – Badoohanut Pats Ara
Լուսնեակ Գիշեր

Լուսնեակ գիշեր, զով գիշեր,
Ձեր դռնով եմ անցնում ես,
Այս իմ պանդուխտ աչքերով,
Պատուհանիդ եմ նայում։

Պատուհանդ բաց արա,
Կամար ունքերդ տեսնեմ,
Արտասուքով լի …

Powered by WordPress. Designed by WooThemes