Tag Archives | Shahe Sekayan

Mazmanovin | Mazmanovuh Krets Ghasum Pehg Pashin

Shahe Sekayan – Kez Tashnagtzutioun – Mazmanovi

Մազմանովը

Մազմանովը գրեց Ղասըմ բէկ փաշին,
Իմ նամակս տարէք յանձնէք Արտաշին,
Թող մեր Կարսը ազատեն շների փաշին,
Թէ չէ ես կը սպաննեմ թուրքին պին պաշին։

Ղասըմ բէկ փաշին էլ գրեց մի հրաման,
Չեմ …

Souloukh Kyughi Grvi Yerkuh | Sosgoomn Ahavor Badets Msho Tashd

Karnig Sarkissian – Volume – Soulouki Grive
Karnig Sarkissian – Compilation – Souloukhi Grive
Shahe Sekayan – Kez Tashnagtzutioun – Souloukhi Griv

Սուլուխ Գիւղի Կռուի Երգը

Սոսկումն ահաւոր պատեց Մշոյ դաշտ,
Նորէն հառաչեց հէք սուլթան անհաշտ.
Սարսափը մեծ էր, վախցաւ …

Powered by WordPress. Designed by WooThemes