Yar Nazani | Eezuh Ari Bakar Dari

Եար Նազանի

Էծը առի պազար տարի
Էն պատարէն սազ մը առի,
Սազ մը առի, սազ մը առի,
Սազով եարիս նազը առի։

Եար նազանի, նազանի,
Սազով, նազով նազանի։

Հերս առտուն գոմը մտաւ,
Գոմին մէջը էծ չի գտաւ,
Պատէն կախուած սազը գտաւ։

Եար նազանի, նազանի,
Սազով, նազով նազանի։

Հերս հէրսէն առաւ սազը
Զարկաւ Քարին կոտրեց սազը.
Կոտրաւ սազը, կոտրաւ սազը,
Գնաց սազը, մնաց նազը։

Եար նազանի, նազանի,
Սազով, նազով նազանի։

Երաժ.Ա.Յովհաննէսի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes