Ari Yar | Herou Degh Yar Ounem Dzaghgadz, Garod Em

Rosy Armen – Ari Yar
Jack Baghsarian – Jack Baghsarian – Ari Yar
Արի Եար

Հեռու տեղ եար ունեմ ծաղկած,կարօտ եմ։
Հոտաւէտ ծաղիկ էր, բուրմունքին մեռնեմ,
Չի գալիս, որ տեսնեմ, կարօտս առնեմ։

Արի եար, արի եար, ես քո սիրած եարն եմ,
Քո ճամբին վարդ կարմիր, մանուշակ կը ցանեմ։

Մեզի մօտ գարուն է, վարդերն են բացուել,
Ամէն օր սարերում քեզ եմ յիշել,
Քո գալուն օրերին շատ եմ սպասել։

Արի եար, արի եար, ես քո սիրած եարն եմ,
Քո ճամբին վարդ կարմիր, մանուշակ կը ցանեմ։

Ժողովրդական

Ari Yar

Herou degh yar ounem dzaghgadz garod em
Hodaved dzaghig er pourmounkin mernem
Tche kalis vor desnem garods arnem

Ari yar ari yar yes ko siradz yarn em
Ko jampin vart garmir manoushag ge tsanem

Mezi mod karoun eh, vartern en patzvel
Amen or sareroum kez em hishel
Ko kaloun ererin shad em sbasel

Ari yar ari yar yes ko siradz yarn em
Ko jampin vart garmir manoushag ge tsanem

,

Powered by WordPress. Designed by WooThemes