Bedk Tche Sirelis | Bedk Tche Sirelis, Bedk Tche

Պէտք Չէ Սիրելիս

Պէտք չէ՛ սիրելիս, պէտք չէ,
Կասկածներով ինձ տանջես,
Պէտք չէ՛ սիրելիս, պէտք չէ,
Մի անցած սիրուց ինձ խանդես։

Մի՞թէ ոչինչ չեն ասում
Աչքերս սիրով արբած,
Եւ շշուկս չես լսում
Արցունքի մէջ դառնացած։

Պէտք չէ՛ սիրելիս, պէտք չէ,
Կասկածներով ինձ տանջես,
Մի անմեղ սիրոյ համար
Ինձ յաւիտեան դու խանդես։

Մի՞թէ երջանկութիւնը
Այսքան կարճ է տեւելու,
Եւ անցած ջերմութիւնը,
Էլ երբեք չի ներուելու։

Պէտք չէ՛ սիրելիս, պէտք չէ,
Պէտք չէ՛ սիրելիս, պէտք չէ։

Խօսք՝ Յ.Մանասերեանի
Երաժշ.՝Յ.Մանասերեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes