Bingeol | Yer Patz Yeghan Karnan Ganatch Trneruh

Rouzan Pampoukjian – Jampanere Pingyoli – Jampanere Pingyoli
Zulal – Zulal – Bingyol
Ara Shahbazian – Get Ready For Party – Yaylanere Bingyoli
Karaoke Version
Karaoke – Bingeol
Բինկէօլ

Երբ բաց եղան գարնան կանաչ դռները,
Քնար դառան աղբիւրները Բինկէօլի,
Շարուեշարան անցան զուգուած ուղտերը,
Եարս էլ գնաց եայլաները Բինկէօլի։

Անգին եարիս լոյս երեսին կարօտ եմ,
Նազուկ մէջքին, ծով ծամերին կարօտ եմ,
Քաղցր լեզուին, անուշ հոտին կարօտ եմ,
Սեւ աչքերով էն եղնիկին Բինկէօլի։

Պաղ պաղ ջրեր,պապակ շուրթս չի բացուի,
Ծուփ ծուփ ծաղկունք, լացող աչքս չի բացուի,
Դեռ չտեսած եարիս, սիրտս չի բացուի,
Ինձ ինչ՞, աւաղ՜, բլբուլները Բինկէօլի։

Մոլորուել եմ, ճամբաներին ծանօթ չեմ,
Բիւր լիճերին, գետ ու քարին ծանօթ չեմ,
Ես պանդուխտ եմ, էս տեղերին ծանօթ չեմ,
Քուրիկ ասա, որն՞ է ճամբան Բինկէօլի։

Խօսք՝ Աւ.Իսահակեանի

Bingeol

Yerp patz yeghan karnan ganatch trneruh
Knar taran aghpuirneruh Bingeoli
Sharvesharan antzan zoukvadz oughderuh
Years el knatz yaylaneruh Bingoeli

Ankin yaris louys yeresin garod em
Nazoug metchkin dzov dzamerin garod em
Kaghtsr lezvin anoush hodin garod em
Sev atchkerov en yeghnigin Bingeoli

Bag bagh tchrer babag shourts tchi patzvi
Dzoup Dzoup dzaghgounk latzogh atchkstchi patzvi
Ter tchdesatz yaris sirds tchi patzvi
Indz intch avagh plpoulneruh Bingeoli

Molorvel em djampanerin dzanot tchem
Puir lidjerin ked ou karin dzanot tchem
Yes bantoukhd em es degerin dzanot tchem
Kourig asa vorn eh djampan Bingeoli

, ,

Powered by WordPress. Designed by WooThemes