Giligia | Yerpvor Patsvin Trner Louso, Yev Mer Yergren Pakh Da Tsmer

Armenian,English,MP3,Nationalistic,Translation 4 Comments | Email This Post Email This Post | Print This Post Print This Post


Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Կիլիկիա

Երբոր բացուին դռներն յուսոյ
եւ մեր երկրէն փախ տայ ձմեռ
Չքնաղ երկիրն մեր Արմենիոյ
երբ փայլի իւր քաղցրիկ օրեր
Երբոր ծիծառն իւր բոյն դառնայ
երբոր ծառերն հագնին տերեւ՝
ցանկամ տեսնել զիմ Կիլիկիա
Աշխարհ՝ որ ինձ ետուր արեւ

Տեսի դաշտերն Սուրիոյ
Լեառն Լիբանան եւ իւր մայրեր
տեսի զերկիրն Իտալիոյ
Վենետիկ եւ իւր կոնտոլներ
կղզի նման չիք մեր Կիպրեայ
եւ ոչ մէկ վայր է արդարեւ
գեղեցիկ քան զիմ Կիլիկիա
Աշխարհ՝ որ ինձ ետուր արեւ

Հասակ մը կայ մեր կենաց մէջ
ուր ամենայն իղձ կ’աւարտի
Հասակ մը ուր հոգին ի տենչ՝
յիշատակաց իւր կարօտի
Յորժամ քնարն իմ ցրտանայ
սիրոյն տալով վերջին բարեւ՝
երթամ ննջել յիմ Կիլիկիա
Աշխարհ՝ որ ինձ ետուր արեւ

Giligia

Yerpvor patsvin trner louso
Yev mer yergren pakh da tsmer,
Chknagh yergirn mer Armenyo
Yerp paileh yur kaghtsrig orer,
Yerpvor dzeedzern eer pouyn tarna,
Yerpvor dzarern haknin derev’
Tsangam desnel zim Giligia,
Ashkhar’ vor ints yedour arev.

Desi tashderen Souryo,
Liyarn Lipanan yev yur mairer,
Desi zergirn Idalyo,
Venedig yev yur gondolner,
Gughzi nman chik mer Gibrya,
Yev voch meg vayrn eh artarev
Keghetsig kan zim Giligia,
Ashkharh’ vor ints yedour arev.

Hasag muh ga mer genats mech,
Oor amenain eeghts g’avardi,
Hasag muh oor hokin ee dench’
Hishadagats yur garodi.
Horjam knarn eem tsrdana,
Sirouyn dalov verchin parev
Yertam nenchel him Giligia,
Ashkhar’ vor ints yedour arev.

Cilicia

When doors of hope are opened wide,
And dreary winter flees away,
Our beauteous Armenia
Beams forth in glad and smiling day;
When swallows to their nests return
And trees put on their leaves so bright
I yearn for my Cilicia,
The land where first I saw the light.

I’ve seen the wide Vonarian fields
And cedar-clad Mount Lebanon,
Italian shores and Venice fair,
Where gondolas are gliding on;
There’s nothing like our Cyprian isle,
No spot on earth can be so bright,
I yearn for my Cilicia,
The and where first I saw the light.

There comes to each a time of life
When all our hopes have gone at last,
The poor soul longs and strives no more;
And dwells alone upon the past;
The, when my breaking harp, unstrung
Shall sing to hope a last good-night,
I’ll sleep in my Cilicia,
The land where I first saw the light.

Artists: , , , , , ,


Follow me