Im Hayastan | Amen Hayi Srdi Hamar

Իմ Հայաստան

Ամէն հայի սրտի համար
Ուրախութիւն իմ Հայաստան,
Ճամբաներում հեռու, խաւար
Դու լոյսի սիւն իմ Հայաստան։

Զաւակներիդ ձախորդ օրին՝
Դու միշտ արթուն իմ Հայաստան,
Դէպի քո գիրկ ետ դարձողին
Հարազատ տուն, իմ Հայաստան։

Դարեր եկան ու գնացին,
Դու աննկուն, իմ Հայաստան,
Մեր Արարատ սարի պէս հին
Դու միշտ կանգուն իմ Հայաստան։

Արարատեան մեր աշխարհում
Դու էլ մի սիւն, իմ Հայաստան,
Ամէն հայի սրտում կանգնած
Անխորտակ տուն իմ Հայաստան։

Powered by WordPress. Designed by WooThemes