Im Mayrig | Im Mayrig Im Ankin Kidem Shad Es Latsel

Իմ Մայրիկ

Իմ մայրիկ, իմ անգին,
Գիտեմ, շատ ես լացել.
Քեզ լքել եմ յաճախ,
Քեզանից հեռացել։

Հիմա նոր եմ, իմ անգին,
Հասկանալ քեզ ջանում,
Երբ մանուկն իմ աւաղ
Նոյն խաղն է անում։

Իմ մայրիկ, իմ անգին,
Ես քեզ քիչ եմ սիրել,
Երբ գարունն ես կեանքիդ
Իմ ոտքի տակ դրել։

Հիմա նոր եմ, իմ անգին,
Խոստանում ես քեզ գարուն,
Երբ ձմեռն է աւաղ
Տանում քեզ, տանում։

Խօսք՝ Գ.Էմինի
Երաժ.Ա.Աճէմեան

Powered by WordPress. Designed by WooThemes