Karoun | Karounuh Aynkan Dzaghig Eh Parel

Գարուն

Գարունը այնքան ծաղիկ է վառել,
Գարունը այնպէս պայծառ է կրկին,
Ուզում եմ մէկին քնքշօրէն սիրել,
Ուզում եմ անուշ փայփայել մէկին։
Գարունը այնպէս պայծառ է կրկին,
Ուզում եմ անուշ փայփայել մէկին։

Խօսք՝ Վ. Տէրեանի
Երաժ.՝ Ն.Գալանտէրեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes