Kaylerk Mardagan | Haratch Untanank Yeghpayrner

Քայլերգ Մարտական

Յառաջ ընթանանք,եղբայրնե՛ր,
Մարտի հրաւէր կարդալով,
Հայրենեաց ազատութիւնը
Գնենք մեր սուրբ արիւնով։

Բաւ է որքան տառապեցանք,
Բաւ է որքան մենք լացինք,
Այսուհետեւ մարտի դաշտը,
Կռիւ տալով պիտ՚ մեռնինք։

Բաւ է որքան կոտորուեցանք,
Բաւ է որքան թափառեցանք,
Ապաւինինք զէնքի ուժին,
Վերադառնանք հայրենիք։

Powered by WordPress. Designed by WooThemes