Knaragan Zoukerk | Andaroum Grag Varel, Nsdel Enk Shourtch Polor

Քնարական Զուգերգ

Անտառում կրակ վառել
Նստել ենք շուրջ բոլոր
Զով քամին երգիչ դառել
Մեզ ասում է օրօր։

Բայց աչքիս քուն չի գալիս,
Յիշել եմ քեզ սիրելիս,
Դո ւիմ անմոռաց,
Սէրն ես երազած։

Ծաղիկներ, առու, աղբիւր,
Կաղնիներ դարաւոր,
Աստղիկներ հազար ու բիւր,
Մեզ ասում են օրօր։

Բայց աչքիս քուն չի գալիս,
Յիշել եմ քեզ սիրելիս,
Դո ւիմ անմոռաց,
Սէրն ես երազած։

Լեռնային գիշերը վառ,
Աչքերիս մութ ընկող,
Դուն մթնող արար աշխարհ
Քեզ ասում է օրօր։

Բայց աչքիս քուն չի գալիս,
Յիշել եմ քեզ սիրելիս,
Դո ւիմ անմոռաց,
Սէրն ես երազած։

Երաժ.Ս.Ջրբաշեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes