Siroun Aghtchig | Siroun Aghtchig Bardezis Metch Man Gou Kas

Սիրուն Աղջիկ

Սիրուն աղջիկ, պարտէզիս մէջ ման կու գաս,
Սիրով անշէջ հիւանդ սրտիս հուր կու տաս,
Ծառերու մօտ մի մնար դուն առանձինն
Սիրուն աղջիկ եկուր պարենք միասին։

Քնքուշ աղջիկ կ՚ուզեմ պարել թեւ թեւի,
Ջուրերու մէջ լուսինը թող ետ ‘այլի,
Ես քեզ գրկեմ թեւերուս մէջ սիրսկան
Այս պարի հետ մեր սէրն ըլլայ տեւական։

Powered by WordPress. Designed by WooThemes