Souk Mair Hayasdani | Im Sireli Zavagounk, Ge Taparem Odar Ashkharh

Սուգ Մայր Հայաստանի

Իմ սիրելի զաւակունք
Կը թափառիմ օտար աշխարհ.
Ես ո՞ւր դիմեմ, ո՞ւր փնտռեմ
Կը ծառայեն այլոց խոնարհ
Եկայք որդեակք իմ
Ձեր մօր այցելութեան։
Դարեր անցան լուր մը չառի,
Իմ քաջերը մեռան, կորան.
Կու լամ, արիւնս կը սառի,
Մէկը չունիմ տայ ինձ դարման։

Ժողովրդական

Powered by WordPress. Designed by WooThemes