Togh Gornshin Prnabadner | Togh Gornshin Prnabadner Hayasdani Soorp Hoghitz

Թող Կորնչին Բռնապետներ

Թող կորնչին բռնապետներ,
Հայաստանի սուրբ հողից
Բռնապետական անարգ լուծը
Ջնջուի Հայաստանից։

Հայու հացը, Հայու փողը
Մինչեւ ե՞րբ օտարն ուտէ,
Իւր գարշելի պիղծ բերանով
Հայութիւնը անարգէ։

Վրիժուց կայծակ թող բորբոքի
Հայ առիւծների սրտում,
Թաղել թշնամւոյն գլուխը
Դիւցազունների երկրում։

Աչքերու տեղ՝ աչքեր հանել,
Ատամի տեղ՝ ատամներ,
Միակ հարուածի փոխարէն՝
Ամբողջ ազգը կոտորել։

Այս անօրէն՝ անխիղճ դարում,
Այլոց վրայ յոյս դնել,
Նշանակում է յաւիտեան
Կեանքիցը հրաժարուել։

Powered by WordPress. Designed by WooThemes