Vordeghitz Es Artyok | Vordegh Es Artyok Andzgoutounneris

Որտեղ Ես Արդեօք

Որտեղ Ես արդեօք անձկութիւններիս
Հուրութք եւ Աստուած իմ ճակատագրին
Ցուցմունք անխուսա’ իմ երազների անաւարտ երազ
Քամու դէմ յորդած իմ ուժերի ուժ
Որտեղ Ես արդեօք։

Որտեղ Ես արդեօք
Իմ երակների արիւն յորդացող
Որտեղ Ես արդեոք
Ինչո՞ւ չես տեսնում
Ինչո՞ւ չես գալիս
Որ վերջ տաս արդէն, իմ սպասումներին,
Յոգնած աչքերիս սպասումներին,
Իմ ուժերի ուժ, որտեղ Ես արդեօք
Որտեղ Ես արդեօք։

Խօսք՝ Ա.Կիրակոսեանի
Երաժ.Ռ.Ամիրխանեանի

Powered by WordPress. Designed by WooThemes